Làm sao để tìm và donwload phần mềm Nova nhanh chóng và dễ dàng?

June 21, 2023

tin tức mới nhất của công ty về Làm sao để tìm và donwload phần mềm Nova nhanh chóng và dễ dàng?

(1)Nova LCT



Địa chỉ tải xuống (v5.4.4.6)

https://novastar001.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/down/software/jiaozheng/NovaLCT%20V5.4.4.6.zip

Mô tả các thiết bị được hỗ trợ:

  1. Bộ điều khiển đồng bộ hóa được hỗ trợ



MCTRL300/MCTRL R5/MCTRL500/MCTRL600/MCTRL660/MCTRL700/MCTRL4K/MCTRL1600/MCTRL660 PRO

  1. Bộ điều khiển video được hỗ trợ



3D HD/NovaPro HD/ NovaPro UHD Jr/VX2/VX2U/K2U/VX4/VX4S/VX4U/K4/K4S/K4U/VX5s/V700/V800/V900S/VX16s/V1260/V1160/V1060/V960/V900/V760/ VX1000/K6s/K4S-N/VX2S/VX6S/VX400S/VS1/VS2/VS3/VS7/VS8/Dòng H/C1/C3/D12/N9/N6

  1. Trình phát đa phương tiện được hỗ trợ



TB1/TB2/TB3/TB4/TB6/TB8/TB30/TB40/TB50/TB60/JT100/JT50/TCC70/JT200/JT20

(2) Gói trình điều khiển Nova LCT



địa chỉ tải xuống

https://novastar001.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/down/software/tongbu/Nova%20LCT%20Driver%201.0.0.1.rar



(3) Màn hình sprite desktop 64bit (V2.21.0.0501)

Địa chỉ tải xuống:

https://novastar001.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/down/software/duomeiti/ViPlex%20Express%20V2.21.0.0501%20Setup (X64).zip

 

tin tức mới nhất của công ty về Làm sao để tìm và donwload phần mềm Nova nhanh chóng và dễ dàng?  0

(1)Đèn LED tầm nhìn v8.8



Địa chỉ tải xuống:

https://support.colorlightinside.com/software/LEDVISION%20V8.8.zip